Українці

Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Українці
Сучасна самоназва українці [1]
Чисельність та ареал
Усього: бл. 45 млн осіб.
Опис
Мова українська [42] [43] [44]
Релігія християнство (переважно православ'я , також католицизм , грекокатолицизм і незначний протестантизм )
Входить в східні слов'яни
Родинні народи білоруси , російські , русини
Походження слов'яни
Логотип Викисклада Медіафайли на ВікіСклад

Українці [45] [46] ( укр. українці ) — східнослов'янський народ , який проживає переважно в Україні , а також у складі великих діаспор у Росії , США , Канаді та інших державах .

Серед слов'янських народів є третім за чисельністю після росіян та поляків . До українців відносять також поліські етнографічні групи ( поліщуки ) та низку західноукраїнських етнографічних груп ( бойки , гуцули , українські лемки ). Українцями також називають громадян України.

Етнонім

Русь, русини

У середньовічних документах Київської Русі як етнонім для східних слов'ян — предків українців, росіян і білорусів використовувався етнонім « русь », що має, у свою чергу, відповідно до однієї з гіпотез, варязьке походження [47] ; для одиничного представника етносу - "русин". Вперше цей термін зустрічається в Повісті минулих літ у розділі договорів Олега з греками 911 року (згадується 7 разів) та Ігоря 945 року (згадується 6 разів). У списку « Слова про похід Ігорів » (опублікованому в 1800) зустрічається також поетичний етнонім « русичі ».

Етнонім «русин» зустрічається пізніше, у XIII-XVIII ст. [48] , У литовських, польських і московських документах як найменування жителів східнослов'янських земель. Форма множини «русини» замість традиційної форми «русь» вперше відзначена в 1501 в статутній грамоті Белзського воєводства ( Волинь ) [49] . Найчастіше зустрічається назвою жителів Русі, що мала ознаки етноніма, у її середньовічних джерелах є «руський народ», «руські люди». У Середні віки, особливо активно у XVI—XVII століттях, на території Запорізької Січі та Гетьманщини позначення «руський», «руська» застосовувалося до мови, віри, а також національності людей, які проживали на цих територіях.

Найпізніше вживання етноніму «русини» у джерелах Гетьманщини зустрічається у 1728 році у драмі «Милість Божа», поставленій у Києві до 80-річчя початку Хмельниччини та на честь вступу на гетьманську посаду Данила Апостола . Ще 1850-х роках етнонім «русини» вживався тут кобзарями . У записаній від кобзаря Андрія Шута з Чернігівщини думі йдеться: «Що ж у нас гетьман Хмельницький, русин». Таким чином, етнонім «русини» вживався на Східній Україні серед простолюдинів набагато довше згаданого (1728), оскільки церковнокнижні та офіційні нововведення (такі як малоросіяни , малороси ) сприймалися не одразу.

На приєднаних до Російської імперії землях Правобережної України етнонім «русини» поступово зникав. Так, ще у 1860-х роках він широко вживався на Поділлі , приєднаному до Росії наприкінці XVIII ст. Зокрема, на Вінниччині він фіксується у збірці прислів'їв Матвія Номіса та у зібраних там народних казках. Вживає його і подолянин Степан Руданський . Фіксується в малоросійських губерніях та Царстві Польському Російської імперії під час проведення першого всеросійського перепису 1897 року .

Русини в Австро-Угорщині

Українці західного регіону ( Закарпаття , Буковина , Галичина ), що входив до складу Австро-Угорщини , а також жителі Волині та Холмщини Російської імперії називали себе «руськими», або «русинами». Також називали їх і поляки [50] , етнонім «русини» використовувався до середини XX століття[51] . Частина населення Закарпаття та східних областей СловаччиниЛемківщини , а також русини Воєводини та Панонії та, меншою мірою, Угорщини та Румунії вживають самоназву «русини» і в даний час, при цьому частина цієї етнічної групи наполягає на своїй приналежності до відмінної від української нації. - русини ( лемки ) [52] [53] .

Росіяни, малоросіяни, малороси

Починаючи з 1580-х років у середовищі галицького православного співтовариства та Львівського Успенського братства на противагу західноцентричним побудовам (« рутени » та « роксолани ») намітилася тенденція називати Русь у підкреслено греко-візантійській формі — Рос(с)ія , а її народ відповідно , росіянами або народом російським[54] . Ця традиція, яка на той час уже пустила коріння в Московській Русі, поширилася з Галичини на київське Подніпров'я, однак у самій Галичині згодом була витіснена під впливом поляків. Для конкретизації та відмінності православних земель Речі Посполитої від володінь царя, в працях ряду галицьких та київських духовних діячів, таких як Іоанн Вишенський , Іов Борецький , Захарія Копистенський або Інокентій Гізель , стає характерним вживання терміна Мала Русь , або Мала Росія. візантійської традиції розрізняти Малу та Велику Русь [55] . Под влиянием киевского духовенства со времён царя Алексея Михайловича и до начала XX века в Российской империи использовалось понятие малороссияне , малороссы , малорусы (см. малороссийская идентичность ), которые со временем стали считаться одной из русских народностей наряду с великороссами (великорусами) и белорусами [56 ] . При цьому визнавалася специфіка малоросів в антропології, зовнішності, побуті та звичаях [56] , а також наголошувалося на наявності мовних особливостей у населення цих територій вже з XIV століття [56] .

Походження та поширення слова «українці»

Відповідно до основної версії, поширеної в академічному середовищі (у тому числі самої України), етнонім українець та назва України етимологічно пов'язані з давньоруським словом оукраїна («прикордонне», «окраїнна земля») [57] [58] [59] [60] . Це поняття і похідне від нього « українці » до XVIII століття не мали на Русі етнічного значення і застосовувалися по відношенню до прикордонних земель і людей, що жили або служили на них [61] .

У ранній період свого функціонування (від середини XIV до середини XV століття), у діловій мові канцелярії великих князів литовськихзахідноросійською писемною мовою — для позначення прикордонних зі Степом земель використовується слово «україна» [62] [63] , а місцевих жителів називають « українцями», або «людьми українцями» [64] . На той час поняття «Україна» могло поширюватися і на південь Великого князівства Литовського загалом. У листі від 1500 року до кримського хана Менглі-Герею великий князь литовський називає «нашими українами» Київську, Волинську та Подільську землі [65] , у привілеї 1539 року на спорудження замку в Київському Поліссі (далеко від кордонів із «Диким Полем») користю таких замків "на Україні" [66] .

На території Речі Посполитої ця назва закріпилася як ім'я власної за південно-східними рубежами держави (див. Південно-Західна Русь ), що межують на півдні з кочовим світом ( Диким Полем ). Термін «українець» стосовно сучасної України спочатку позначав лише жителів сходу цієї території [59] , потім поширився «на всю територію, що називалася раніше малоросійською » [57] . У XVI-XVII століттях слово "українці" (ukraińcy) у своєму специфічному значенні вживали поляки - так позначалися польські шляхтичі та кнехти прикордонних східних земель. Перша письмова згадка терміна «українці» датована 1596 роком у зв'язку із повстанням Наливайка . Його вживає гетьман коронний Станіслав Жолкевський як назву польських кнехтів, які влаштували розправу над козаками та їхніми сім'ями після Солоницького бою [67] . Як пише історик Федір Гайда, поляки ніколи не поширювали цей термін на давньоруське (східнослов'янське) населення України, окрім як у особистих прізвиськах [68] , а з середини XVII століття термін «українець» із польських документів пропадає.

У самого східнослов'янського населення Південно-Західної Русі після повстання Хмельницького та появи Гетьманщини колишній термін Україна почав застосовуватися до всієї її території, що змінюється з часом. У 1657 році в листі до Івана Виговського з Волині термін «українці» був уперше вжитий як близький до етноніму . Употребление оборота «народ украинский» учащается с 1670-х годов, однако ограничивается, в соответствии с политическим границами своего времени, православным населением Левобережья , тогда как для всего этнического пространства продолжались использоваться лишь самоназвания «русь», «русин», «русины» [ 69] .

У Північно-Східній Русі , а пізніше і в усьому Російському царстві , назва «україна» застосовувалася до різних прикордонних областей («окська україна», «псковська україна», «сибірська україна», «слобідська україна»). З другої половини XVII століття і московські піддані зрідка починають вживати прикордонний термін « українці » щодо малоросійського козацтва (зокрема, так чинив Юрій Крижанич ) [70] . Згодом термін «українці» періодично випливав у літературній творчості Росії, однак мав несистематичний характер і ставився лише до жителів гетьманської України, а не до етнічного простору загалом. У творчості Тараса Шевченка термін «українці» повністю відсутній [71] . Поширюється та популяризується з другої половини XIX століття. В рамках ранньої радянської ідеології та політики коренізації [72] термін «малороси» був оголошений «шовіністичною» [73] [74] і скасовано.

Деякі українські лінгвісти та історики (наприклад, Віталій Скляренко , Григорій Пивторак , Федір Шевченко висунули альтернативну версію походження назви країни та, відповідно, народу. Ці автори вважають, що назва України спочатку означала просто «країна» (аналогічно край , укр. країна ), а також «уділ», «самостійне князівство», «земля, заселена своїм народом», і що при цьому терміни «україна» та «окраїна» завжди чітко відрізнялися за змістом [75] [76] [77] . А. Гайда піддає популяризаторів цієї версії методологічній критиці та звинувачує їх у свідомій міфотворчості [78] .

Російська карта Європи видання 1907 року, де населення нинішньої України називається: «малоруси чи русини»
Польська карта Європи видання 1927 року, на якій населення нинішньої України називається: Rusini «русини»

Ситуація в Галичині та Закарпатті

На землях Західної України з часів Галицько-Волинського князівства і донедавна як самоназва безперервно застосовувався етнонім « русини », що в епоху приналежності до Австро-Угорщини офіційно звучало як «рутени» ( нім. Ruthenen ).

Згідно з переписом 1900 року в Австро-Угорщині, русинами вважало себе близько 3 млн осіб, що становило майже 90 % населення території сучасної Західної України [79] . Обидва міжвоєнні переписи у Волині, Галичині та Закарпатті також зафіксували поширення самоназви « русини ».

«Українці» як алоетнонім по відношенню до українського населення в Австро-Угорщині – порівняно пізній термін; так, наприклад, у своєму дослідженні професор Віденського університету Карл Воцелка [de] про населення Цислейтанської та Транслейтанської частин Австро-Угорської імперії пише:

по-мадьярськи rutén, самоназва - русини, з початку XX століття - українці

Картка вчительки-грекокатолички уродженки міста Самбір у школі Польської Республіки 1918-1939 років . У графі національність ( польськ. narodowość ) вказано «українська» ( польськ. ukraińska ) та у дужках «руська», тобто «русинська» ( польськ. ruska )

У Польській Республіці (1918—1939) по відношенню до українського населення використовувалися паралельно два етноніми: етнонім «українці» ( польськ. Ukraińcy ), як правило, використовували в документації та виданнях українською мовою, а «русини» ( польськ. Rusiny ) — у польських документах та виданнях [80] [81] .

Розселення та чисельність

Українці населяють центрально-східні регіони Європи, що примикають територіально до Чорного та Азовського моря , сусідячи тут із групою інших народів. Етнічна територія українців є суміжною щодо етнічної території росіян у її південно-західній частині. Етнічна межа між територіями двох близькоспоріднених народів в умовах СРСР була наближена до міжреспубліканського кордону (між УРСР та РРФСР ). Сучасна етнічна територія українців близька до державної території України (національної української території), але не збігається з нею повністю [82] .

Етнічна територія українців у швейцарському етнографічному атласі 1918 року

Історичний розвиток української етнічної території

Обриси та площа етнічної території українців з часом змінювалися залежно від конкретних історичних обставин. У степовій та лісостеповій смугах України етнічне українське населення під тиском кочових народів неодноразово радикально зменшувалось і навіть повністю зникало, після чого через деякий час вихідці з північних та західних українських земель знову селилися тут. Степові чорноморсько-азовські землі були остаточно заселені українцями лише у ХVІІІ—ХІХ ст.

Переселення та компактне розселення українців на сусідніх до української етнічної території (Поволжя, Північний Кавказ, Молдова, Добруджа, Сербія) та на дуже віддалених (Казахстан, Південний Сибір, Далекий Схід, Канада, США, Аргентина, Бразилія) землях призвело до утворення великої кількості. етнічних островів (анклавів) різної площі та конфігурації. Дисперсна (розсіяна) форма розселення українців перешкоджала відтворенню української етнічної самобутності та сприяла їхній етнічній асиміляції.

Поширення української мови («малоросійської говірки») на південному заході Російської імперії згідно з переписом 1897 р. та українців в Австро-Угорщині

У ХІХ ст. та майже до середини XX ст. українська етнічна територія виходила далеко за межі сучасної території України, охоплюючи деякі райони сучасних державних територій Білорусії, Російської Федерації, Молдови, Румунії, Словаччини та Польщі. Українська етнічна територія на час створення Української Народної Республіки (1917 р.) та подальшої боротьби за її незалежність, за оцінкою одного з основоположників української географії С.Рудницького, становила від 905 тис. км. до 1056 тис. км. з населенням 51 ,2 −53,9 млн мешканців та питомою вагою етнічних українців 71,3-71,7 %. Інший український географ, В.Кубійович (Кубійович), оцінював площу української етнічної території на 1933 р. (без урахування наслідків масового голоду 1932—1933 рр.) у 932 тис. км², у тому числі 728,5 тис. км² становила суцільна українська. територія, 203,6 - змішана [83] [84] .

Сучасний стан української етнічної території

Українська етнічна територія є другою за величиною в Європі після російської етнічної території, охоплюючи близько 600 тис. км² і сягаючи приблизно 1400 км із заходу на схід широкою смугою (від 300 до 700 км).

У прикордонних районах України на Кримському півострові [комм. 1] , а також у ряді прикордонних районів суміжних з Україною держав є території зі змішаною етнічною структурою населення.

Українська етнічна територія межує з етнічними територіями росіян, білорусів, поляків, словаків, угорців, румунів, молдаван та з етнічними анклавами болгар та гагаузів (між українською та молдавською етнічними територіями).

Більшість української етнічної території має моноетнічний склад населення, де українці становлять понад 80 %. Такі території явно переважають у 22 областях України. На Луганщині [комм. 2] вони становлять близько половини території, на Донеччині [комм. 3] - до 1/4. На Кримському півострові [комм. 1] моноетнічність території (російська, українська, кримськотатарська) спостерігається сьогодні лише як локальне явище на обмежених ділянках. Тенденція збільшення частки кримськотатарського населення, депортованого в середині XX ст., на більшій частині території Криму [комм. 1] є визначальною (з 1988 р.).

Етнічні групи угорців, румунів, болгар, греків, розселені в межах національної української території, мають достатню соціальну інфраструктуру для самовідтворення, а росіян — для розширеного відтворення етнічності (етнічної самосвідомості, мови, культури та ін.) [85] .

Чисельність

Станом на 1 січня 2015 року налічується 40 874 840 українців (за методикою Брук С. І. ), які проживають у:

Етнічна історія

Жіночий національний костюм, центральна Україна

Етногенез українців відбувався на території Середнього Подніпров'я, Подністров'я та Полісся [86] . За етногенезом українців існують різні концепції. Одна з них розглядає українців як тих, що походять від єдиної давньоруської народності , процес розпаду якої згідно з Борисом Флорою продовжився аж до Нового часу [87] . У національній українській історичній школі популярністю користується ранньосередньовічна концепція, творцем якої вважається Михайло Грушевський . За його версією, українці походять від антів , які населяли лісостепи України у V—VI століттях[88] . К разработке концепции присоединились М. Максимович, В. Антонович, Я. Дашкевич, М. Брайчевский, Я. Исаевич, Г. Полторак, В. Баран и др. Концепция опирается на лингвистическую базу, созданную исследованиями А. Потебни , А. Крымского , І. Огієнко та ін.

Наиболее прямые предки украинцев — славянские племена полян , древлян , тиверцев , северян , уличей , волынян ( дулебов ) и белых хорватов наряду с другими племенами вошли в Киевскую Русь (IX—XII вв.), а позднее, после её распада — в Галицко- Волинське князівство (Королівство Русі) (XII—XIV ст.), Переяславське князівство , Київське князівство , Чернігівське князівство . Пізніше землі увійшли до складу Великого князівства Литовського , потім відійшли до Речі Посполитої , а до кінця XVIII століття землі нинішньої України були розділені між Російською та Австрійською імперіями. Крім того, Лев Гумільов стверджував, що в етногенезі українців брали участь у XI столітті зі сходу на територію Північного Причорномор'я тюркські племена половців [89] .

Починаючи з XIV століття територія сучасної України виявилася розділеною між Великим князівством Литовським, Польським та Угорським королівствами, Молдавським князівством та Золотою Ордою (у XV столітті у Північному Причорномор'ї відокремилося від Орди Кримське ханство , що перейшло під владу Османської імперії ). Чималу роль в історії українців відіграло козацтво та створене ним у нижній течії Дніпра адміністративно-військова освіта XVI—XVIII ст. Запорізька Січ .

У XVII столітті важливим моментом етнічної історії населення сучасної України був подальший розвиток ремесла та торгівлі , зокрема, у містах, які користувалися магдебурзьким правом , ремісники в яких були об'єднані у цехи зі своїм статутом та внутрішнім самоврядуванням. Ще важливішим моментом в етнічній історії стало створення внаслідок визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького козачої держави — Гетьманщини . У 1654 році значна частина українських земель разом з Києвом добровільно переходить під протекторат царя Російського - Олексія Михайловича , а до кінця XVIII століття, після Третього поділу Речі Посполитої , поза територією Російської імперії виявляється лише Галичина зі Львовом , що відійшла до Австро-Угорщини , а також Закарпаття та Буковина .

У XVIII столітті на території сучасної України вже є розвинена за мірками свого часу система світської освіти, що включає багато сотень початкових «полкових» шкіл, колегіуми та академії (у Києві , Харкові та Чернігові ).

У XVII столітті відбулося переміщення значних груп селян і козаків з Речі Посполитої Правобережжя, а також із Подніпров'я на схід і південний схід, освоєння ними на території Російського царства порожніх степових земель і утворення Слобожанщини , а потім - з падінням Кримського ханства - та Новоросії . Згідно з Всеросійським переписом населення 1897 р., представники малоросійської мовної групи російської мови (за формулюванням перепису[90] ) чисельно домінували на всій українській (у нинішніх межах України) території Російської імперії, за винятком Одеси [91] , інших великих міст (крім Полтави) ), Південної Бессарабії (Буджака) та Криму .

« Дівчина з Поділля », Фото: В. А. Тропініна , 1821 рік

З часів православних полемістів - противників унії почала формуватися малоросійська самоідентифікація , що проіснувала до початку 1920-х і стала однією з головних характеристик ідентичності України [92] . З другої половини XIX століття з нею почала суперничати українська національна ідея ( українство ), яка зародилася на Наддніпрянщині, але отримала особливо бурхливий розвиток на території австро-угорської Галичини . Характерною відмінністю останньої є заперечення будь-яких культурних та етнічних зв'язків із Росією, а також політична орієнтація на Захід [93] . Радянсько-українська ідентичність ввібрала елементи обох концепцій, перейнявши термінологію українства та його погляди на статус Малоросії в Російській імперії, проте зберігши тезу про єдність із Росією як основної визначальної риси історичного розвитку України. Після здобуття Україною незалежності, на користь будівництва окремої держави та нації перевага надається українській національній ідеї.

Дослідження генетичної структури

Дані щодо вивчення NRY-поліморфізму

Вивчення розподілу молекулярних маркерів серед популяції українців має важливе значення як для вивчення походження та міграцій східних слов'ян , так і для вивчення популяцій Європи загалом.

Український генофонд включає наступні Y-гаплогрупи, в порядку найбільш поширених [94] [95] [96] [97] [97] [98] [99] [99] [100] :

Багато R1a українці володіють гаплогрупою R1a-Z282; R1a-Z282 був виявлений значно лише у Східній Європі (та Норвегії).

Українці в Чернівецькій області мають більш високий відсоток I2a порівняно з R1a, що є типовим для Балканського регіону, але менший відсоток, ніж росіяни, з гаплогрупи N1c1, виявленої серед фінських, балтійських та сибірських популяцій, а також менше R1b, ніж у західних слов'ян. Чернівецька область є єдиним регіоном в Україні, де гаплогрупа I2a зустрічається частіше, ніж R1a.

За розподілом гаплогруп генетичний патерн українців найближчий до білоруського. Наявність лінії N1c пояснюється внеском асимільованих уральських племен (можливо, що пройшли більше однієї асиміляції).

За результатами проведених досліджень NRY-поліморфізму, вивчення мтДНК та аутосомних маркерів чотирьох популяцій українців (поділених на західних, подільських, дніпровських та східних українців) отримано такі результати. Вивчено внутрішньопопуляційний та міжпопуляційний поліморфізм українців. Відзначено, що дані, отримані при вивченні генетичної близькості за NRY-маркерами, високою мірою відповідають даним з географічної та лінгвістичної близькості з іншими народами Європи, на відміну від даних з мтДНК-маркерів та аутосомних маркерів, за якими відмічено низький рівень відповідності з географічними. та лінгвістичними даними, при цьому рівень NRY-поліморфізму українців у півтора рази вищий за мтДНК-поліморфізм на внутрішньопопуляційному рівні, рівень NRY-поліморфізму на міжпопуляційному рівні у 20-25 разів більший, ніж рівень мтДНК-поліморфізму.

В результаті вивчення NRY-поліморфізму українців було виявлено 19 гаплогруп — C3(×C3c), E1, E3b1, E3b3, G2, I(×I1a,I1b,I1c), I1a, I1b, I1c, J1, J2(×J2f), J2f, K2, N2, N3, Q, R1(×R1a,R1b3), R1a і R1b3, при цьому найбільш часто зустрічаються гаплогрупи R1a, I1b, E3b1, N3, I1a. Домінуючою гаплогрупою Y-хромосоми (тобто комбінацією алелей генів , дислокованих на Y-хромосомі, що мають спільне походження від єдиного спільного предка), протестованих українців є гаплогрупа R1a — близько 54 % [101] [102] . Ця гаплогрупа є підгрупою гаплогрупи R , найпоширенішою на території всієї сучасної Європи. Гаплогрупа R1a домінує у Східній Європі та характерна (серед великих народів) для поляків (56 %), росіян (від 34 до 55 %) [103] . Українці також мають порівняно високу частоту гаплогрупи I2 [104] (стара номенклатура I1b + I1c), що нині має максимальні частоти на центральних Балканах — підгрупи гаплогрупи I , що зустрічається у 1/5 всіх європейців і майже не зустрічається поза Європою — у сучасних українців вона зустрічає з частотою 24% [105] . Частота гаплогрупи E1b1b1 (E3b) , поширеної на території Середземномор'я та Північної Африки [106] - 7% [107] . Y-хромосомні гаплогрупи R1a, I1b (I2a), E3b1, N3 (N1a1), I1a охоплюють 87% українців [108] .

Дані щодо вивчення мтДНК-поліморфізму

Під час вивчення мтДНК-поліморфізму українців було виявлено 34 гаплогрупи мтДНК: A, C, D, G, H(×H1,H2), H1, H2, HV(×H,pre-V1,pre-V2,V), I, J1, J2, K, M10, N1b, N9a, (pre-HV)1, (pre-HV)2, pre-V1, pre-V2, R(×B, J, pre-HV, R9, T, U ) T, U2e, U3, U4, U5a(×U5a1), U5a1(×U5a1a), U5a1a, U5b(×U5b1,U5b2), U5b1, U5b2, U8a, V, W та X2, причому найбільш часто зустрічаються в українців були : гаплогрупа H(xH1,H2), що зустрічається з частотою в 20 %, гаплогрупи T і H1, що зустрічаються з частотою 11-12 %, та гаплогрупа J1 , частота якої у популяції українців становила 8 %. Мітохондріальні гаплогрупи H(xH1,H2), T, H1 та J1 охоплюють 55 % українців [108] .

Гаплогрупа Н характерна насамперед західної Євразії, причому підтип Н1 уражає північної Європи, гаплогрупы T і J1 притаманні населення Європи та Близького Сходу. За мітохондріальною ДНК українці найбільш генетично близькі до південно-західних росіян, поляків та південно-східних литовців, але виявляють схожість і з багатьма іншими, особливо слов'яно-, германо-, балтомовними популяціями Європи [107] .

Антропологічне вивчення українців

Наприкінці XVIII століття український етнограф А. Ф. Шафонський описав зональні відмінності фізичного типу українців Лівобережної України. Д. П. Де ля Фліз у середині XIX століття визначив расову приналежність українців та звернув увагу на відмінність расових ознак населення північної частини Київської губернії від решти населення. Етнограф П. П. Чубинський тоді ж виділив на Правобережній Україні 3 антропологічні типи: український, галицько-подільський та волинський, які відрізнялися між собою зростанням і, частково, кольором волосся та очей [109] .

Активне антропологічне вивчення українців розпочалося у другій половині ХІХ століття та здійснювалось у тісному зв'язку з медичними, історичними, етнографічними та ін. дослідженнями. Вже на етапі становлення антропологічної науки, окрім власне етнічних українців, на території розселення українців досліджувалися групи євреїв, поляків, кримських татар, російських та інших народів [110] [111] .

Якщо расова приналежність українців на рівні великих рас до європеоїдної раси не викликає сумнівів, то за віднесення українців до малих рас, антропологічних типів, а також визначення антропологічної однорідності та близькості з іншими народами в роботах різних авторів є розбіжності. При цьому і погляди антропологів (українських, російських, польських, німецьких, англомовних) та їх інтерпретації отриманих даних значною мірою залежать від позанаукових факторів (політичних симпатій та пріоритетів, ідеологічних поглядів, історичних схем, етнологічних концепцій тощо).

Найбільш відомими антропологами, які зробили вагомий внесок у вивчення українців, є Федір Волков (Вовк) , Василь Дьяченко [uk] , Сергій Сегеда . Федір Вовк, який зробив значний внесок у розвиток антропологічної науки у Російській імперії, вважається засновником української антропології. Перші свої дослідження він виклав у книзі «Антропометричні досліди українського населення Галичини, Буковини та Угорщини» (Львів, 1908). Внаслідок багаторічного систематичного вивчення різних територіальних груп українського етносу він дійшов висновку (1916) про відносну фізичну одноманітність українського народу та належність його до адріатичної (динарської, ядерської) раси, що охоплює також південних та частину західних слов'ян. Фізичні риси, притаманні більшості українців, він назвав українським антропологічним типом. Висновки українського вченого були неоднозначно сприйняті антропологами московської школи, яку очолював Дмитро Анучин , оскільки з них випливало, що українці є окремим слов'янським народом, а не «етнографічною групою росіян» [112] .

Учні Ф. Вовка І. Раковський (працював до Другої світової війни на Західній Україні, а після війни — у США) та С. І. Руденко (в СРСР), продовжуючи вивчення українців після революції, виходили з результатів, отриманих до 1917 року. Вони дійшли висновку, що український антропологічний тип насправді складається з 2 основних антропологічних типів, які «злилися в один спільний» — адріатичного (динарського), який переважає у південній смузі української етнічної території, охоплюючи 44,5 % українського населення та альпійського. , що охоплює 22% українців. На думку дослідників, у формуванні антропологічного складу українців взяли участь представники щонайменше 6 основних європейських типів.

Ростислав Єндик [uk] , який працював до Другої світової війни на Західній Україні, а після війни — за межами СРСР, виділив (1949) серед українців 4 групи «расових перших» (ймовірно: «расових основ», «первісних рас»), які у різному співвідношенні виявлялися у різних частинах української етнічної території. На його думку, ознаки динарського типу присутні у всіх 4 расових першах, але найменшою мірою в «нордійському з легкою домішкою динарського», поширеному на Радомишльщині, Курщині, Волині та на півдні Кубані.

Етноантропологічні дослідження в УРСР у 1930-і роки були припинені та відновилися лише наприкінці 1950-х років, коли за Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР було створено групу антропології. У 1956-1963 роках. співробітниками цієї групи було організовано антропологічну експедицію під керівництвом Василь Дьяченко [uk] . 1965 року було видано монографію Дяченка «Антропологічний склад українського народу», яка досі залишається важливим фундаментальним дослідженням з антропології українців. На етнічній українській території було виділено 5 антропологічних областей: центральноукраїнську, карпатську, нижньодніпровсько-прутську, валдайську (або деснянську), ільменсько-дніпровську. Для чотирьох із цих антропологічних областей (крім карпатської) Дяченко знайшов відповідності серед білорусів та росіян. Водночас, між усіма українськими антропологічними областями не виявлено суттєвих відмінностей, а середні антропологічні показники у населення всіх виділених областей виявилися досить близькими до показників населення найпоширенішої та численної центральноукраїнської області (яка охоплює більшість українців).

Українці входять до «дунайської» (дніпро-карпатської [113] , норикської) групи популяцій. Сюди ж включаються білоруси , поляки , багато росіян (у цих народів переважає валдайський варіант дунайського типу, що характеризується дещо більшою світлопігментованістю), словенці , деякі популяції хорватів, а також німців, австрійців та литовців [114] .

Українці, як правило, брахікефальні , здебільшого високорослі, з переважанням русого кольору волосся, причому світлоокі майже у всіх характерних для українців антропологічних типах (крім представників прутського антропологічного типу) переважають над темноокими [113] .

Часть несомненно европеоидного населения Украины, а именно Среднего Поднепровья и Левобережья, имеет небольшую примесь, которую связывают с поглощением степного тюркского населения с некоторым монголоидным элементом. Это проявляется в ряде признаков, таких как выступание крыльев носа, поперечный профиль спинки носа, положение ноздрей, профилировка лица, складка верхнего века [115] .

В советское время появились также публикации о вариациях одонтологических признаков среди украинцев, о вариациях дерматоглифических признаков и попарном сопоставлении популяций по методу СТВ, о гематологической типологии украинского народа в связи с вопросами этногенезиса и др. Центры антропологического и генетического исследования украинцев СССР находились в Москве (основной), Ленинграде и Киеве.

С. Сегеда в своих трудах, опубликованных после распада СССР, высказал мнение о том, что украинцы, «занимая промежуточное положение между северными и южными европеоидами, в большей степени тяготеют к последним» [116] .

На уровне малых рас, среди украинцев распространены балтийский , альпийский , динарский и норикский расовые типы. В западных и северных регионах страны распространён также субнордический расовый тип , в южных — понтийский .

Украинская народная одежда разных регионов на почтовых марках ( Слева — западная Украина, посередине — центральная, справа — восточная Украина)

Мова

Украинский язык относится к восточнославянской группе индоевропейской семьи , по глоттохронологическим данным наиболее близок к белорусскому, время разделения украинского и белорусского ~400 лет назад, время разделения древнерусского и общего предка украинского и белорусского в различных работах оценивается от 1200—900 [117] до 500 [118] лет назад.

Письменность на основе кириллицы .

В украинском языке выделяются следующие территориальные диалекты:

Согласно данным официальной Всеукраинской переписи населения 2001 года, на территории Украины для большинства граждан родным является украинский язык : 85,16 % живущих на Украине, указавших свою национальность - украинец, считают своим родным языком украинский, 14,77 % — русский [119] ; доля украинцев по национальности, считающих родным языком украинский, значительно колеблется в зависимости от области проживания — от 99,9 % в Тернопольской области [120] до 40,4 % в Автономной республике Крым .

Для украинцев, проживающих на территории Украины, также характерен украино-русский билингвизм : по данным переписи 2001 г. доля украинцев, кроме родного языка свободно владевших русским, составляла 43,3 %, максимальная доля такой категории была отмечена в Киеве — 58,1 %, минимальная — в Львовской области — 17,7 % [121] . Такой билингвизм имеет черты диглоссии , в которой роль «низкого» языка (L-языка) играл украинский, а «высокого» (H-языка) — русский, вместе с тем в постсоветский период наблюдается тенденция к «возвышению» украинского языка и обретения им статуса H-языка наравне с русским, роль L-языка при этом остаётся за суржиком [122] — продуктом языковой интерференции украинского и русского языков.

По данным опросов, проведённых в период с 1991 по 1994 год Киевским международным институтом социологии (КМИС) , украиноязычных украинцев было тогда около 41 %, русскоязычных украинцев — около 33 %. Дальнейшие опросы, проведённые в период с 1995 по 2007 год, показали, что доля русскоязычных украинцев изменяется мало, колеблясь в пределах нескольких процентов. По данным КМИС на 2008 год лингво-этнический состав взрослого населения Украины включает более 44 % украиноязычных украинцев и около 35 % русскоязычных украинцев [123] .

Традиційна культура

Землеробство

Ярмарка в Ичне. Перша половина ХІХ ст.

Основная традиционная отрасль сельского хозяйства украинцев — пашенное земледелие с преобладаниемтрёхполья (вместе с тем ещё в XI веке в Карпатах и на Полесье сохранялось подсечно-огневое и переложное). Обрабатывали рожь , пшеницу , ячмень , просо , гречку , овес , коноплю , лён ; с конца XVII векакукурузу , табак , со второй половины XVIII векаподсолнечник , картофель ; из огородных культур — капусту , огурцы , свеклу , редьку , лук и др., арбузы и тыквы (в степных районах), с начала XIX векапомидоры и перец . Для украинцев издавна характерно приусадебное садоводство ( яблони , груши , вишни , сливы , малина , смородина , крыжовник , в меньшей степени абрикосы , черешня , виноград ).

Комплекс традиционных земледельческих орудий состоял из деревянного с железными частями плуга с передком, рала (однозубого и многозубого), мотыги и заступа различных форм, бороны, преимущественно рамочной, и др. В полесских и частично левобережных районах вместо плуга и рала употреблялась соха двух типов: беспередковая (одноконка, Чернигово-Северский вариант) и на колесах (литовка, или полесская). Комплекс орудий уборки состоял из серпа , косы, грабель и вил. Молотили цепом , на юге — также катком и конями , изредка молотильной доской дикань, на открытых токах в поле, в Полесье — в гумно и овин; в северных районах хлеб подсушивался в ригах. Зерно перерабатывалось на водяных и Лодейных (установленных на лодках или плотах) мельницах , а также на ветряках и так называемых тупчаках.

Кухня

Борщ с пампушками

Географические и климатические условия обитания украинского народа были достаточно разнообразны, что позволяло питаться как продуктами растениеводства, так и животноводства. Первые повара появились в Киевской Руси в монастырях и при княжеских дворах, то есть приготовление еды выделилось в отдельную специальность с ярко выраженным необходимым мастерством. Уже в XI столетии в Киево-Печерской лавре среди монахов было несколько поваров. Повара появились также в богатых семьях, где женской половине заниматься готовкой было недосуг.

Вероятно, именно появлению поваров в монастырях Киевской Руси украинская кухня обязана широкому использованию яиц , которые используются не только для приготовления различного рода яичниц и омлетов, но также в религиозной выпечке к праздникам и как добавка в разного рода сладкие мучные, творожные и яично-фруктовые блюда.

Использовалось мясо домашних ( свиней , коров , коз , овец ) и диких ( вепрь , заяц ) животных, мясо птицы ( кур , гусей , уток , голубей , тетеревов , рябчиков ) и рыба ( осётр , угорь , карп , лещ , линь , щука , пескарь , окунь , карась ).

Весьма употребляемым продуктом в украинской кухне служит свиное сало во всех видах. Использование его является чрезвычайно разнообразным. В пищу сало употребляется сырым, солёным, копчёным, жареным и является жировой основой многих блюд преимущественно праздничной кухни. Им шпигуют, как правило, всякое не свиное мясо для придания ему сочности, перетирают с чесноком и солью, получая питательную массу для бутербродов.

Среди растительной пищи первое место испокон веков занимал хлеб , причём как на закваске, так и пресный в виде галушек , пресного хлеба с маком и мёдом . Пшеничный хлеб (укр. «паляниця») выпекался преимущественно к праздникам. В остальные дни главным блюдом на столе был хлеб ржаной или «житній» (от слова «жито», то есть Рожь ). Значение этого слова ещё раз подчеркивает огромную роль ржаного хлеба и самой ржи в жизни, национальной кухне и культуре украинского народа. Из пшеницы также делали не только муку, но и разные крупы, из которых варили кутью . В XI—XII столетии из Азии на Украину завезли гречиху , из которой начали делать муку и крупу. В украинской кухне появились гречаники , гречневые пампушки с чесноком, гречневые галушки с салом и другие блюда. Использовали также пшено , рисXIV века ) и бобовые культуры, такие как горох , фасоль , чечевица , бобы и др.

Излюбленным видом теста у украинцев является пресное, которого существует несколько различных видов, а для кондитерских изделий — песочное .

Морковь , свекла , редька , огурцы , тыква , хрен , укроп , тмин , анис , мята , калган , яблоки , вишни , сливы , клюква , брусника , малина — вот далеко не полный перечень растительности, потребляемой очень широко. Пчелиный мёд играл заметную роль в питании, поскольку сахар на то время отсутствовал. Для приготовления также использовали различные виды животных жиров и растительных масел, уксус и орехи .

Основной горячей пищей были рыбные и мясные отвары с добавлением овощей под общим названием «юшка», которые в русском языке назывались « уха ». Своеобразие украинской кухни выражалось в преимущественном использовании таких продуктов как свекла, свиное сало, пшеничная мука , а также в так называемой комбинированной тепловой обработке большого количества продуктов (украинский борщ — типичный тому пример), когда к свекле добавляют ещё двадцать компонентов, которые оттеняют и развивают её вкус.

Среди старинных украинских напитков — полученные способом естественного брожения мёды , пиво , квасы , узвары . С давних пор на Украине распространено виноделие , изначально в южных областях страны.

Украинцы в филателии

Серия «Народы СССР» (украинцы), почтовая марка СССР 1933 года

У 1933 році в СРСР було випущено етнографічну серію поштових марок «Народи СРСР». Среди них была марка, посвящённая украинцам.

Історичні карти

Коментарі

 1. 1 2 3 С 2014 года Крым находится под контролем РФ .
 2. С 2014 года часть Луганской области находится под контролем непризнанной Луганской Народной Республики .
 3. С 2014 года часть Донецкой области находится под контролем непризнанной Донецкой Народной Республики .

Примітки

 1. Украинцы / Институт этнологии и антропологии РАН. - М.: Наука, 2000. - 535 с. ISBN 5-02-008669-X
 2. Всеукраїнський перепис населення 2001. Русская версия. Результаты. Национальность и родной язык . Государственный комитет статистики Украины.
 3. По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года , проведённой до произошедшей в 2014 году утраты Украиной контроля над территориями АР Крым и Севастополя с их фактическим присоединением к России. Численность украинцев в данных регионах по результатам переписи 2001 года составила соответственно 492 227 и 84 420 человек
 4. Офіційний сайт Всеросійського перепису населення 2010 року. Інформаційні матеріали про остаточні підсумки Всеросійського перепису населення 2010 року
 5. Всеросійський перепис населення 2010. Національний склад населення РФ 2010
 6. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года , проведённой до произошедшего в 2014 году фактического присоединения территорий Республики Крым и Севастополя к России. Численность украинцев в данных субъектах по результатам крымской переписи 2014 года составила соответственно 291 603 и 52 912 человек.
 7. канадцы, указавшие единственное этническое происхождение или дополнение к другому этническому происхождению по переписи 2011 г.
 8. 2011 National Household Survey: Data tables
 9. Khrystyna Hudyma. Ukrainian language in Canada: From prosperity to extinction? // Working Papers of the Linguistics Circle of the University of Victoria 21, 181–189
 10. The Ukrainian Weekly
 11. US Census Bureau 2009 Архивировано 11 февраля 2020 года. Происхождение населения США 2009 г.
 12. Итоги переписи населения Казахстана 2009 г. (недоступная ссылка) . Дата обращения: 22 июня 2019. Архивировано 18 ноября 2018 года.
 13. По переписи 1989 г. украинцы в Казахстане составляли 896 240 чел.( Демоскоп )
 14. Богданова Т.Є., Погромський В. О. Українська етнічна спільнота в Аргентинi наприкінцi ХХ — на початку ХХІ століття // Історичний архів. Наукові студії, № 4 — 2010
 15. Ucrania, un potencial socio comercial
 16. Национальное бюро статистики Республики Молдова
 17. Без учёта ПМР (Приднестровья)
 18. Статистический ежегодник 2017
 19. Приднестровье ( ПМР ) юридически является частью Молдавии, фактически — самопровозглашённым государством, признанным лишь двумя частично признанными государствами: Южная Осетия и Абхазия . Перепись населения в Молдавии 2014 года проводилась без учёта населения ПМР. В ПМР в 2015 году проводилась самостоятельная перепись населения
 20. Bevölkerung mit Migrationshintergrund - Ergebnisse des Mikrozensus - Fachserie 1 Reihe 2.2 - 2016 . Statistische Bundesamt. Дата звернення: 29 травня 2018 року.
 21. Ucraini in Italia . www.tuttitalia.it(Elaborazioni su dati ISTAT-L'Istituto nazionale di statistica). Дата звернення: 29 травня 2018 року.
 22. Итоги переписи населения Беларуси 2009 г. Национальный состав .
 23. Информация о национальном составе постоянного населения Республики Узбекистан (недоступная ссылка)
 24. Архівована копія (недоступне посилання) . Дата обращения: 14 апреля 2006. Архивировано 13 июля 2007 года.
 25. Národnostní struktura obyvatel (чеськ.) (PDF). Český statistický úrad (30 червня 2014 року). - Етнічний склад населення Чехії на сайті Чеського статистичного управління - C. 5. Дата звернення: 25 жовтня 2015 року.
 26. Population by ethnicity by 1921–2011 censuses (англ.) (PDF). Český statistický úrad (2011). - Населення за національністю за результатами переписів населення (1921-2011) на сайті Чеського статистичного управління. Дата звернення: 25 жовтня 2015 року.
 27. Rezultate definitive ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor — 2011 (caracteristici demografice ale populaţiei)
 28. Согласно предварительным итогам переписи населения 2011 года (этой переписью впервые предусматривалась возможность указания двух национальностей одним и тем же респондентом) в Польше насчитывалась 26 тысяч человек, которые указали только украинскую национальность и никакую другую, 10 тысяч человек указали украинскую национальность в качестве первой из двух, ещё 12 тысяч указали украинскую национальность второй из двух возможных. Среди 22 тысяч человек, которые указали украинскую национальность одной из двух возможных (первой или второй), 20 тысяч другой национальностью указали польскую (см. Предварительные результаты Национальной переписи населения и жилищ Польши 2011 года ).
 29. On key provisional results of Population and Housing Census 2011 | Latvijas statistika (лат.)
 30. 38 791 responses were towards Ukrainian ancestry // Australian Government - Department of Immigration and Border Protection
 31. Zdroj údajov: Štatistický úrad Slovenskej republiky 2001. TAB. 115 Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a národností
 32. В том числе 24 201 русин и 10 814 собственно украинцев.
 33. World Factbook Redirect - Central Intelligence Agency
 34. Статкомитет Эстонии. База данных населения (недоступная ссылка)
 35. Trends in International Migrant Stock: Migrants by Destination and Origin (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2015) (XLS). United Nations, Department of Economic and Social Affairs.
 36. Перепись населения 2009 года. Национальный состав населения Республики Кыргызстан. (недоступне посилання) . Дата обращения: 7 января 2011. Архивировано 8 марта 2012 года.
 37. Архівована копія (недоступне посилання) . Дата обращения: 12 ноября 2011. Архивировано 4 января 2012 года.
 38. Национальный состав Литвы на 1 января 2010 года. Архивная копия от 27 мая 2014 на Wayback Machine (англ.)
 39. (серб.) Official Results of Serbian Census 2003–Population PDF (441 KiB ) , pp. 12-13
 40. Включая 15 905 русин и 5354 собственно украинцев
 41. Результаты переписи населения Республики Армения 2011 г.
 42. Украинцы // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров . - 3-тє вид. - М .: Радянська енциклопедія, 1969-1978.
 43. Ukrainians
 44. The Search Engine that Does at InfoWeb.net
 45. Ф. Л. Агеенко, М. В. Зарва «Словарь ударений русского языка». Издательство «Русский язык». 1993 р.
 46. [ (недоступная ссылка — история ) Словари русского языка] . Дата обращения: 7 апреля 2011. Архивировано 23 августа 2011 года.
 47. М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка
 48. Архив Юго-Западной России. Часть II том I, стр. XL, LXIII-LXIV
 49. Соловьёв А. В. Русичи и русовичи (Акты, относящиеся к истории Западной России, т. I, СПб., 1846, № 189) .
 50. См. Географический словарь Царства Польского и других славянских стран
 51. Т. Ф. Єфремова. Русини // Тлумачний словник Єфремової . - 2000.
 52. http://www.black-sea.org.ua/monitor/07.05.12.pdf (недоступная ссылка)
 53. Архівована копія (недоступне посилання) . Дата обращения: 21 августа 2012. Архивировано 22 июня 2015 года.
 54. Яковенко Н. Вибір імені versus вибір шляху (назви української території між кінцем XVI — кінцем XVII ст.) // Міжкультірний діалог. Т. 1: Ідентичність. — К.: Дух і літера, 2009. — С. 57-95
 55. Храпачевский Р. П. Русь, Малая Русь и Украина: происхождение и становление этнонима (рус.) // Редкол.: О. А. Яновский (отв. ред.) и др. Российские и славянские исследования : Сб. наук. статей.. — Минск: БГУ, 2004. — Вып. 1 . - С. 34-43 .
 56. 1 2 3 Анучин Д. Н. Малороссы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). - СПб. , 1890-1907.
 57. 1 2 Этимологический словарь Фасмера
 58. Н. С. Полищук, А. П. Пономарёв . Украинцы. М., Наука, 2000, с. 19
 59. 1 2 Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. Под редакцией Н. Ю. Шведовой (ИРЯ РАН). М., Азбуковник, 2007, с. 1024
 60. D. Harper. Online Etymological Dictionary
 61. Гайда, Фёдор Александрович . От Рязани и Москвы до Закарпатья. Происхождение и употребление слова «украинцы» // Родина. 2011. № 1. С. 82-85.
 62. Яковенко, Наталия. Вибір iменi versus вибір шляху (Назви української території між кінцем XVI — кінцем XVII ст.
 63. Приклади див.: Рудницький Я. Р. Слово й назва «Україна». - С. 49.
 64. Пор. дипломатичне листування 1490-х рр.: Lietuvos Metrika (1427—1506). Knyga nr 5, par. Egidijus Banionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. P. 66,73,117, 118, 131 etc
 65. Пор. дипломатичне листування 1490-х рр.: Lietuvos Metrika (1427—1506). Knyga nr 5, par. Egidijus Banionis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. р. 164.
 66. Lietuvos Metrika. Knyga nr 25 (1387—1546), par. Darius Antanavimus ir Algirdas Baliulis. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1998. — P. 114.
 67. Гайда, Ф. А. О чём умолчал Грушевский: первое письменное упоминание «украинцев» . Regnum.ru (19 ноября 2014).
 68. Ф.Гайда. Несколько пояснений к вопросу об истории слова «украинцы» // Русский сборник. — Т. XIV (2013). - С. 73-74.
 69. Василь Балушок. Як русини стали українцями (трансформація української етнонімії в XIX—XX століттях) // Матеріали до української етнології: науковий щорічник. — 2014. — № 13(16). — С. 52—58.
 70. Ф.Гайда. Историческая справка о происхождении и употреблении слова «украинцы» //Русский сборник. — Т. XII (2012). — С.13—15.
 71. Штонь Григорій. Українськість Шевченка: новоутвір чи традиція? // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного університету. Філологічні науки. — Випуск 9. — Кам'янець-Подільський, 2005. — С. 171.
 72. Миллер А. И. Дуализм идентичностей на Украине Архивная копия от 30 июля 2013 на Wayback Machine // Отечественные записки. — № 34 (1) 2007. С. 84-96
 73. Словари и энциклопедии на Академике
 74. Малорос(с) // Толковый словарь русского языка : в 4 т. / гл. ред. Б. М. Волін , Д. Н. Ушаков (т. 2-4); сост. Г. О. Винокур , Б. А. Ларін , С. І. Ожегов , Б. В. Томашевський , Д. Н. Ушаков; за ред. Д. Н. Ушакова. - М .: Державний інститут «Радянська енциклопедія» (т. 1): ОГИЗ (т. 1): Державне видавництво іноземних та національних словників (т. 2-4), 1935-1940.
 75. [Скляренко В. Звідки походить назва Україна . — Україна (зб.), 1991, т.1, С.20-39
 76. Григорій Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов.
 77. Ф. Шевченко: термін «Україна», «Вкраїна» має передусім значення «край», «країна», а не «окраїна»: том 1, с. 189 в Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. - К., 1979.
 78. Гайда, Ф. А. Україна та Мала Русь: окраїна та центр Архівна копія від 1 липня 2014 року на Wayback Machine // Російська Збірник: дослідження з історії Росії. Том XVI. М: Видавець Модест Колеров, 2014
 79. Михайло Грушевский «История Украины-Руси»
 80. Instytut Badań Spraw Narodowościowych, 1937. «Sprawy narodowościowe»
 81. A. Jezierski «Historia Gospodarcza Polski» S. 143
 82. Чирков О. Етногеографічна складова українознавчої терміносистеми // Українознавство / НДІУ. — 2006. — № 1. — С. 297. http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=281 Архивная копия от 3 августа 2012 на Wayback Machine
 83. Огляд національної території України // Степан Рудницький. Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передмова О. І. Шаблія. — Львів: Світ, 1994. — С. 209—270.
 84. Чирков О. Втрачені землі: (Порівняння національної території України, визначеної Степаном Рудницьким на початку 1920-х років, з сучасними державною та етнічною українськими територіями) // Україна просторова в концепційному окресленні Степана Рудницького. Монографія. — К.: Українська Видавнича Спілка, 2003. — С.131-141. http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/index.html Архивная копия от 31 августа 2011 на Wayback Machine
 85. Чирков О. Етнічна територія (Етнічні землі) // Україна-Етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства / НДІУ; Авт.: Фігурний Ю. С. та ін. — К., 2006. — С.80.
 86. Тихомиров М. Н. Значение Древней Руси в развитии русского, украинского и белорусского народов // Вопросы истории. — 1954. — № 6. — С. 19—26.
 87. Флоря Б. Н. Про деякі особливості розвитку етнічної самосвідомості східних слов'ян в епоху Середньовіччя - Раннього Нового часу // Росія-Україна: історія взаємовідносин / Відп. ред. А. И. Миллер, В. Ф. Репринцев, М., 1997. С. 9—27
 88. Происхождение украинцев по данным современной этнологии, Леонид Зализняк, 2007 г.
 89. Гумилёв Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. — М. : АСТ Москва, 2008. — С. 504, 578, 718. — 839 с. - 5000 прим.
 90. Распределение населения по родному языку, Киевская губерния
 91. Распределение населения по родному языку, Одесса
 92. Барановская Н.М. Актуалізація ідей автономізму та федералізму в умовах національної революції 1917–1921 рр. як шлях відстоювання державницького розвитку України (укр.) (Недоступне посилання) . Дата обращения: 17 февраля 2013. Архивировано 19 декабря 2013 года.
 93. Долбілов М., Міллер А. І. Західні околиці Російської імперії. - Москва: Новий літературний огляд, 2006. - С. 465-502. - 606 с.
 94. Кушняревич А., Утевская О. (2015) «Генетическое наследие балто-славянских говорящих популяций: синтез аутосомных, митохондриальных и Y-хромосомных данных» ( Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data )
 95. Ди Лука, Ф .; Джакомо, Ф .; Benincasa, T .; Попа, Л.О .; Баныко Дж .; Крацмарова, А .; Маласпина, П .; Novelletto, A .; Brdicka, R. (2006). «Y-хромосомная вариация в Чешской Республике» (PDF). Американский журнал физической антропологии. 132 (1): 132—139. DOI: 10.1002 / ajpa.20500. PMID 17078035
 96. Утевская, О.М .; Чухраева М. И. .; Агджоян А.Т .; Атраментова, Л.А .; Балановская, Е. В .; Балановский О. П. «Популяции Закарпатья и Буковины о генетическом ландшафте окружающих регионов» (PDF). Вестник Днепропетровского университета. Биология, Медицина. 6 (2): 133—140. DOI: 10,15421 / 021524
 97. 1 2 Semino O .; Passarino G .; Oefner PJ .; Лин А.А .; Арбузова С. .; Бекман Л.Е .; Де Бенедиктис Г .; Francalacci P .; Коуваци А .; Лимборска С .; Marcikiae M .; Мика А .; Мика Б .; Primorac D .; Santachiara-Benerecetti AS .; Кавалли-Сфорца Л.Л .; Андерхилл П. А. (2000). «Генетическое наследие палеолита Homo sapiens sapiens у современных европейцев: перспектива Y-хромосомы». Наука. 290 (5494): 1155—1159. DOI: 10.1126 / science.290.5494.1155. PMID 11073453.
 98. Александр Варзари, «История населения Днестра-Карпат: данные из инсерции алу и Y-хромосомы» (2006)
 99. 1 2 Marijana Peričić и др., 2005 г., Филогенетический анализ с высоким разрешением в Юго-Восточной Европе, прослеживает основные эпизоды отцовского генного потока среди славянских популяций.
 100. Харьков, В. Н .; Степанов В.А .; Боринская, С.А .; Кожекбаева, Ж. М .; Гусар, В. А .; Гречанина Е. Я .; Пузырев В.П .; Хуснутдинова Е.К .; Янковский Н. К. (1 марта 2004 г.). «Структура генофонда восточных украинцев, выведенная из гаплогрупп Y-хромосомы». Российский журнал генетики. 40 (3): 326—331. DOI: 10,1023 / Б: RUGE.0000021635.80528.2f.)
 101. Semino et al. (2000), The Genetic Legacy of Paleolithic Homo sapiens sapiens in Extant Europeans: AY Chromosome Perspective , Science Т. 290: 1155–59, PMID 11073453 , doi : 10.1126/science.290.5494.1155 , < http://carswell.com.au/wp-content/documents/the-genetic-legacy-of-paleolithic-homo-sapiens-in-extant-europeans.pdf >   .
 102. High-resolution phylogenetic analysis of Southeastern Europe… : MBE, 2005, Vol. 22(10):1964-1975
 103. Разброс значений от 19,8 % в Красноборске до 62,7 % в Ливнах , см. таблицу 2 на стр. 242 статьи: Oleg Balanovsky, Siiri Rootsi et al. Two Sources of the Russian Patrilineal Heritage in Their Eurasian Context // The American Journal of Human Genetics. Volume 82, Issue 1, p. 236—250, 10 January 2008
 104. Siiri Rootsi . Human Y-chromosomal variation in european populations . Dissertation for the commencement of the degree of Doctor of Philosophy (in molecular biology). October 19, 2004. Department of Evolutionary Biology, Institute of Molecular and Cell Biology, University of Tartu , Estonia
 105. S. Rootsi et al. Phylogeography of Y-Chromosome Haplogroup I Reveals Distinct Domains of Prehistoric Gene Flow in Europe (англ.) // American Journal of Human Genetics. - 2004. - Vol. 75 , no. 1 . — P. 128—137. .
 106. Haplogroup E3b
 107. 1 2 Пшеничнов А. С. Структура генофонда украинцев по данным о полиморфизме митохондриальной ДНК и Y хромосомы (недоступная ссылка) (диссертация канд. биол. наук, Мед.-генет. науч. центр РАМН, Москва, 2007)
 108. 1 2 Генофонд украинцев: отражение популяционной истории восточно-славянского этноса тремя системами генетических маркеров (аутосомные, мтДНК, Y-хромосомы) , 2007
 109. Чирков О. Антропологический тип // Украина-Этнос. Научный понятийно-терминологический словарь-справочник по этнологическим и касаемым их проблемам украинознавства / НДИ украинознавства МОН Украины. — К. — С. 11. —(на укр. яз.)
 110. Подробнее см.: Чирков О. Антропология // Украина-Этнос. Научный понятийно-терминологический словарь-справочник / НДИ украинознавства МОН Украины. — К., 2006. —С. 12-15; Чирков О. Формирование и развитие украинской антропологии (физической) в связи с украиноведением // Сборник науч. трудов НДИУ. — К.: «Рада», 2008. — Т.ХХ. — С. 472—480. —(на укр. яз.)
 111. Чирков О. Антропологическое изучение украинского населения — важная составляющая украиноведения // Украинознавство. — № 2. — 2009. — С. 226. — (на укр. яз.) Доступно: http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1631 Архивная копия от 3 августа 2012 на Wayback Machine
 112. История украинской культуры
 113. 1 2 Украинцы. — М.: Наука, 2000. ISBN 5-02-008669-X
 114. Василь Дяченко. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії. — К., 1993. — с. 149—153
 115. В. Д. Дьяченко. Антропологический состав украинского народа. - С. 72.
 116. Чирков О. Антропологический тип // Украина-Этнос. Научный понятийно-терминологический словарь-справочник / НДИ украинознавства МОН Украины. — К., 2006. — С. 12. —(на укр. яз.)
 117. Petra NOVOTNÁ, Václav BLAŽEK. Glottochronology and its application to the Balto-Slavic languages. Baltistica, Lithuania. ISSN 0132-6503, 2007, vol. 42, no. 2, pp. 185—210
 118. Яхонтов С. Е. Оценка степени близости родственных языков. Теоретические основы классификации языков мира. — М., 1980. — С. 148—-157
 119. Всеукраїнський перепис населення 2001 | Українська версія | Результати | Національний склад населення, громадянство Распределение населения по национальности и родному языку | Результат выбора
 120. Языковой состав населения Тернопольской области по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года
 121. Всеукраинская перепись населения 2001. Распределение населения отдельных национальностей по другим языкам, кроме родного, которыми свободно владеют.
 122. https://books.google.com.ua/books?id=gncrr5KrFvIC&hl Laada Bilaniuk. Contested tongues: language politics and cultural correction in Ukraine. pp. 91, 118 (Cornell University Press, 2006, ISBN 978-0-8014-4349-7 )
 123. Хмелько В. Е. Социальная основа расхождения электоральных предпочтений двух частей Украины на выборах 2004–2007 годов // Национальный университет «Киево-Могилянская академия» Электронный архив. - 2010.

Література

Посилання